Elektrisch gereedschap

Vanuit de Arbowet wordt u geconfronteerd met de NEN 3140 keuringen op uw electrische gereedschappen en arbeidsmiddelen. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat keuringen noodzakelijk zijn voor deelname aan kwaliteitssystemen en certificeringen of omdat verzekeringsmaatschappijen keuringseisen stellen. Volgens de NEN 3140 dienen alle electrische gereedschappen, waar werknemers mee in aanraking komen, te worden gekeurd. Volgens de NEN 3140 gelden er richtlijnen omtrent de inspectietermijn en welke metingen en beproevingen uitgevoerd dienen te worden. Een uitgebreide documentatie dient hiervan aangelegd te worden en het is dan ook vaak interessanter om deze NEN 3140 keuring aan een deskundig en gekwalificeerd bedrijf als Van Engeland uit te besteden.

De jaarlijkse keuring van uw materiaal kan plaatsvinden op uw bedrijf, op locatie of bij Van Engeland.

Kortom voor de verplichte jaarlijkse keuring van al uw elektrisch gereedschap kunt u terecht bij Van Engeland voor Bouw & Industrie.

Indien gewenst krijgt u jaarlijks automatisch bericht om uw elektrisch gereedschap te laten keuren.

Voor meer informatie omtrent keuringen etc. kunt u contact opnemen:

E-mail: mail@vanengeland.info

Tel. 0031 (0) 413-477284