Diensten

Klimmateriaal keuren (trappen, ladders en rolsteigers)

Vanuit het arbeidsomstandighedenbesluit wordt u geconfronteerd met de verplichting om werknemers uitsluitend met goede en veilige materialen te laten werken. Daarnaast eisen steeds meer opdrachtgevers dat er gewerkt wordt volgens kwaliteit- en veiligheidszorgsystemen, bijv. het Arbo Veiligheidsplan, ISO en VCA. De inspectie dient te worden uitgevoerd door een deskundig bedrijf, dat met kennis van zaken over het betreffende product kan en mag oordelen en dat door opleiding en training van de werknemers een certificaat van vakbekwaamheid kan overleggen.

Voor het keuren van klimmateriaal gelden de normen van:

NEN 2484 dit is de Nederlandse keuringsnorm en geeft richtlijnen voor het keuren van ladders en trappen.

NEN 2718 dit is de Nederlandse keuringsnorm voor rolsteigers en geldt samen met de NEN 1298 als verplichte regelgeving bij het keuren van rolsteigers.

NEN 3140 Electrisch gereedschap keuren:

Vanuit de Arbowet wordt u geconfronteerd met de NEN 3140 keuringen op uw electrische gereedschappen en arbeidsmiddelen. Daarnaast komt het steeds vaker voor dat keuringen noodzakelijk zijn voor deelname aan kwaliteitssystemen en certificeringen of omdat verzekeringsmaatschappijen keuringseisen stellen. Volgens de NEN 3140 dienen alle electrische gereedschappen, waar werknemers mee in aanraking komen, te worden gekeurd. Volgens de NEN 3140 gelden er richtlijnen omtrent de inspectietermijn en welke metingen en beproevingen uitgevoerd dienen te worden. Een uitgebreide documentatie dient hiervan aangelegd te worden en het is dan ook vaak interessanter om deze NEN 3140 keuring aan een deskundig en gekwalificeerd bedrijf als van Engeland uit te besteden.

De jaarlijkse keuring van uw materiaal kan plaatsvinden op uw bedrijf, op locatie of bij van Engeland.

Voor de verplichte jaarlijkse keuring van al uw klimmateriaal kunt u terecht bij van Engeland voor Bouw & Industrie.

Indien gewenst krijgt u jaarlijks automatisch bericht om uw klimmateriaal te laten keuren.

Voor meer informatie omtrent keuringen etc. kunt u contact opnemen:

Telefoon: 0413-477284
E-mail: mail@vanengeland.info

U kunt ons natuurlijk ook altijd bezoeken aan de Alfred Nobelstraat.